Vanaf 1 januari 2020 is jenaplanschool De Opbouw onderdeel van de Bisschop Möller Stichting (BMS).
Het pedagogisch -didactisch concept van onze school sluit goed aan bij de uitgangspunten van de BMS.
De school blijft de Algemeen bijzondere identiteit behouden.
Op vrijdag 10 januari hebben we op school de overgang naar de BMS met kinderen en ouders gevierd met een Djembé-dag.
Alle kinderen hebben deze dag een muzikale workshop gevolgd. De hele dag werd er flink geoefend en aan het eind van de schooldag was er een
muzikale show. Alle groepen zich goed laten zien en horen met de door hun ingestudeerde djembé-act. De zaal was goed gevuld met ouders en andere belangstellenden.