Op dinsdag 28 mei heeft de onderwijsinspectie een bezoek aan onze school gebracht. Voor aanvang van het bezoek hebben we allerlei documenten zoals de schoolgids, resultaten van onze leerlingen, het schoolondersteuningsprofiel, de monitor sociale veiligheid, de evaluatie van ons verbeterplan en een zelfevaluatie aangeleverd. Die documenten zijn door de inspectie uitgebreid bestudeerd. Alle groepen zijn bezocht om de lessen te observeren en de inspecteurs hebben gesprekken gevoerd met de stamgroepleiders, leerlingen en directie en ib-ers. Tijdens dit inspectiebezoek zijn 6 van de 10 standaarden bekeken en beoordeeld:
• zicht op ontwikkeling (onderwijsleerproces)
• didactisch handelen (kwaliteit van lesgeven, onderwijsleerproces)
• veiligheid (schoolklimaat)
• onderwijsresultaten
• kwaliteitszorg
• verantwoording en dialoog
We zijn blij dat de inspecteurs hebben gezien dat we hard werken om het beste uit onze kinderen te halen, te ontwikkelen als school en dat we elke dag genieten van ons werk en de kinderen op school. We zijn dan ook super trots dat alle onderdelen voldoende zijn en dat we, naast het onderdeel pedagogisch handelen dat bij de inspectie in 2018 al een goed scoorde, nu ook het onderdeel veiligheid de beoordeling goed krijgt. Natuurlijk gaan we door met de ontwikkelingen op school!