Jenaplanonderwijs

In het jenaplanonderwijs wordt gewerkt in stamgroepen.
In een stamgroep zitten de kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar.

Bij ons op school zijn deze stamgroepen als volgt onderverdeeld:

  • onderbouw: groep 1/2
  • middenbouw: groep 3/4
  • middenbouw: groep 5/6
  • bovenbouw: groep 7/8

Kenmerkend voor werken in de stamgroep is dat de oudsten de jongsten helpen. Oudsten krijgen steeds meer verantwoordelijkheden en leren steeds zelfstandiger te werken. Gedurende hun schooltijd maken kinderen een paar keer mee hoe het is om jongste of oudste te zijn. Ze ontdekken zo hun eigen en elkaars sterke en zwakkere punten en leren hier met begrip mee om te gaan.

Het jenaplanonderwijs kent vier basisactiviteiten:

  • Werk (Samen werken)
  • Spel (Samen spelen)
  • Gesprek (Samen praten)
  • Viering (Samen vieren)

Deze vier basisactiviteiten worden steeds door de dag en de week heen afgewisseld in een ritmisch week plan. Door de afwisseling in de basisactiviteiten wordt een beroep gedaan op de verschillende kwaliteiten van de kinderen. Het ene kind is juist goed in taal, het andere kind is weer kunstzinnig of misschien sociaal wel heel sterk. Zo wordt ieder kind gestimuleerd om zijn eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen. Zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen groeien en moeilijke opdrachten worden een uitdaging.

In onze schoolgids, die u kunt downloaden, vindt u uitgebreide informatie over onze visie op onderwijs en kinderen en over onze werkwijze.

Voor meer informatie over Jenaplan onderwijs kunt u ook terecht op: www.jenaplan.nl