Onze school is een vereniging met een bestuur gevormd door ouders. Het bestuur van deze vereniging/school wordt gevormd door een vijftal ouders. Zij vergaderen één keer in de vier weken, waarbij ook de directeur van de school aanwezig is. Binnen het bestuur is naast bepaalde taken (voorzitter, penningmeester, secretaris) ook een aantal aandachtsgebieden verdeeld. Het gaat dan om personele zaken, financiën en PR. In samenspraak met de directie worden hiervoor op beleidsniveau beslissingen genomen, waarna de uitvoering van die beslissingen voor rekening van de directie is.

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende mensen:

Marieke Zeinstra
Eduard Lammers
John Verweij
Tineke Breeuwsma

Contact met bestuur kan via: bestuur@basisschooldeopbouw.nl