DE KUBUSSCHOOL

Als Kubusschool kies je ervoor om kinderen te stimuleren voor natuur en techniek. De kubusschool is geen zwaar wiskundig of natuurwetenschappelijk profiel. Het gaat vooral om het stimuleren van voorwaardelijke houdingsaspecten zoals: je neus achterna gaan, nieuwsgierigheid aanwakkeren, omgaan met mislukkingen, plezier om iets nieuws te maken en dingen uit te proberen, naar eigen creatieve en inventieve oplossingen mogen zoeken, doorzetten als het ingewikkeld wordt, samenwerken en luisteren naar ideeën van anderen, betrokkenheid bij problemen in de wereld om je heen. Dit is de basis waarop interesse in natuur en techniek, motivatie en talent kan gedijen en zich later verder kan ontplooien.

Een kubusproject betreft altijd een maatschappelijk georiënteerd vraagstuk waar leerlingen al doende -al experimenterend- in projectvorm naar een eigen oplossing mogen zoeken. Het ontwikkelen van ethisch vermogen in het licht van een duurzame samenleving is hierbij een belangrijk aspect. Naast het project krijgen ze les over relevante begrippen en technieken die van belang zijn bij het project zodat niet alleen hun creativiteit en vaardigheid toeneemt, maar ook hun kennis.

De school organiseert praktische mogelijkheden om met de kinderen buiten school activiteiten te ondernemen. Een kern van de kubusschool is authentiek leren, waarin vraagstukken buiten school centraal staan. Voor de leerdynamiek en de motivatie van leerlingen is het essentieel dat ze ook buiten school kunnen kennismaken met mensen, locaties en situaties die het vraagstuk levend maken. Daarom is ‘naar buiten gaan’ als structureel gegeven in de lessen van belang.

De school werkt samen met ouders, collega’s en organisaties – overheid, instellingen of bedrijven – in de eigen omgeving om invulling te geven aan het vak experimenteren en bouwt hiervoor een netwerk op. In elk project staat een buitenschools vraagstuk centraal. Hiervoor gaat de school structureel op zoek naar partners in de omgeving die mee willen denken en werken aan deze vraagstukken.