We hebben op school een actieve OuderWerkGroep (OWG). De OWG heeft als doelstelling om in overleg en in samenwerking met het team activiteiten te organiseren buiten het reguliere schoolprogramma, passend binnen de visie van de school. Hierbij valt te denken aan de kerstviering, de sinterklaasviering, een paas-lentefeest, Koningsspelen of een ander themafeest. De OWG zorgt er tevens voor dat de ramen op school in overleg met het team weer in een bepaald thema worden beschilderd. De activiteitenlijst en de schoonmaaklijst worden door de OWG opgesteld, ook zorgen zij voor een kopje koffie of thee tijdens de koffie-ochtenden. De OWG streeft er naar om zoveel mogelijk ouders bij de uitvoering van de activiteiten te betrekken. Dit gebeurt onder andere door de verschillende werkgroepen.
Naast leren vindt u het ongetwijfeld prettig, dat uw kind ook andere leuke en leerzame dingen onderneemt en meemaakt tijdens een onderwijsjaar. Door het organiseren van activiteiten willen we de kinderen extra plezier laten beleven aan hun schooltijd. Voor een goede samenwerking met het team is er minimaal één stamgroepleider aanwezig bij de vergaderingen van de OWG.
Voor het kunnen organiseren van de activiteiten vraagt de OWG een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage bedraagt € 25 per kind. Het is ook mogelijk om in termijnen te betalen, neem dan contact op met de penningmeester van de OWG. Voor kinderen die later instromen geldt een aangepast tarief wat naar rato zal worden berekend.

Verzekering
De oudervereniging en/of de school verzorgt een aantal activiteiten gedurende het schooljaar. Hier zijn dan ook regelmatig vrijwilligers bij betrokken en soms gasten bij aanwezig. Hoe zit het dan met verzekeringen als er iets gebeurd? Al deze activiteiten vallen onder de verzekering van school. Het gaat hier om de aansprakelijkheidsverzekering en de ongevallenverzekering.